federico valverde

author:David Epstein, Stephen Gus, koji Chiyu, etc
press:Houlang publishing company
translator:Fan Xuezhu, Chen Xiaoying, Hou Zhaokang
Year of publication:2073-04-13
ASIN:B09F6D1BQW

federico valverde

federicoVân Lâm ôn nhu đáp lời, khẽ nhắm hai mắt, ôm thân hình cướng tráng đệ đệ, hai má mềm mại chậm rãi cùng mặt của hắn vuốt ve. federicoLưu tiên sinh đang sợ đến ngây người, bất ngờ bị Lý Cáp nhắc không kịp phản ứng. federicoDùng lực nhảy một phát, Lý Cáp đãđặt chân lên được nóc nhà. federicoĐKM! Thế mày có nhớ đường đến Vạn Lâm tông không? Đừng nói là quên rồi nhá. valverde Thị vệ kia lại hô:

valverde Nói xong tay trái vung lên một cái ném thanh Cửu Minh thần kiếm lên không trung, ngân quang trên thân kiếm tỏa ra lòa lòa làm cho mọt người dưới đài nheo tịt hết cả mắt. valverde Thiên Thiên đỏ mặt nũng nịu: valverde Ui! Không nên không nên, cái gì mà hận với thù kia chứ, điềm gở… valverde Lý Cáp nói: federicoMệt! :220:

federicoChủ nhân không cần lo lắng. Người này cứ để cho Hương Hương đối phó. federicoNàng hiện tại thầm nghĩ tận lực ổn định Lý Cáp, có thể kéo dài bao lâu thì kéo. federicoTiếng nói vừa dứt, trên mặt đất hai áo bào tro lại bị hai cước, máu tươi từ miệng và mũi ròng ròng phun trào. Nếu không phải bọn hắn bị phong lại huyệt câm chỉ sợ sớm đã khóc thét. federicoDạ! valverde Không sai, lần này người Hồ đã mưu tính kỹ càng. Ba mươi vạn thiết kỵ đã tề tụ Bắc Cương của ta mà một tiếng gió cũng không nghe ra, đánh cho chúng ta trở tay không kịp. Xem ra âm mưu của chúng là muốn cướp cả Trung Nguyên.


link:http://marchofmatinee.com/ncdp/ce18956vue2251.html Extraction code:fhvi
Unzip password:http://marchofmatinee.com