xs an giang 14 3

author:David Epstein, Stephen Gus, koji Chiyu, etc
press:Houlang publishing company
translator:Fan Xuezhu, Chen Xiaoying, Hou Zhaokang
Year of publication:2073-04-13
ASIN:B09F6D1BQW

xs an giang 14 3

14Vâng. Trên thiệp có ghi ngươi là Lâm thiếu hiệp tên là Lâm Lão Mộc kìa. xsTiểu Vũ, rốt cuộc là ai? giangY Tiên chậm rãi lắc đầu: 3 Ngươi hỏi làm cái đéo gì? Chỗ nào cho trẻ con phát biểu thế hả?!! 3 Sư phụ, ngươi có di ngôn gì không ta sẽ truyền đạt lại cho.

3 Lý Cáp tùy ý nói. anĐương nhiên là bọn hắn tự nguyện, ép mua ép bán chẳng phải không khác gì đám thổ phỉ sao, ngươi xem chúng ta giống thế sao? giangTrần Vân cau mày nói: 14Lý Cáp cười nói:" Thế nào, tiếng hát của Thanh Thanh còn có thể giúp cho tiêu hóa a." giangĐây mà là trấn sao? Cái này căn bản là cái thôn nhỏ chứ. Chưa từng thấy triều đình keo kiệt như vậy, đường đường Đại Hạ Vũ Uy hậu, nhất phẩm đại Tướng Quân, phong cho cái chỗ nhỏ như vậy...

14Hắc y nhân vẫn đang không ngừng nhảy ra từ xung quanh, đại nội thị vệ, Vũ lâm quân cùng ngự tiền thị vệ vây lại liều mạng che chở loan giá hoàng đế. 14Lý Minh vuốt cằm, đi ra ngoài. 14Trên tiệc rượu, duy nhất tận hứng sợ rằng chỉ có hoàng đế, hắn ở trên nói chuyện, quần thần bên dưới cũng phải hưởng ứng, hắn cười mọi người cũng phải cười, hắn nâng chén mọi người cũng phải nâng chén. giangTiệc rượu khánh công vốn là dạ tiệc nhưng bởi sự kiện ám sát mà biến thành bữa trưa. giangVấn đề này, ngươi nên hỏi hắn.


link:http://marchofmatinee.com/nguk/cg18956vul2025.html Extraction code:fhvi
Unzip password:http://marchofmatinee.com