quay số thử bình thuận

author:David Epstein, Stephen Gus, koji Chiyu, etc
press:Houlang publishing company
translator:Fan Xuezhu, Chen Xiaoying, Hou Zhaokang
Year of publication:2073-04-13
ASIN:B09F6D1BQW

quay số thử bình thuận

thửRống! thửTa biết ngươi không lâu sẽ cưới đại tiểu thư của Hoa gia, hồng nhan tri kỷ của ngươi nhất định không phải ít. Nhưng ta còn cảm thấy giao Lê Anh cho ngươi, ta yên tâm. Cũng chỉ có ngươi, mới có thể để cho nha đầu kia làm một nữ nhân chân chính. Những người khác đều không được, cũng không xứng… thuận Này... Lưu cô nương tiền phòng vẫn đủ... thửPhía trước có một đám người chặn đường. Đại ca và tam đệ đã đi giải quyết bọn chúng. bìnhĐi thôi!

thuận Vâng. thuận Quả nhiên, “chát” một tiếng, kia lão đội úy đem tay Dương Cận gắt gao đặt trên bàn, đau đến sau nhe răng trợn mắt mồ hôi lạnh đều chảy xuống. quayHương Hương nói: thửLý Cáp cười hắc hắc cười, nâng tay chém vào hư không, hai mắt tỏa sáng nói: thuận Hai người đối quyền với nhau chẳng hề có chút hoa mỹ nào. Sau cú giao phong thì Ngưu Đại đứng im bất động còn Trương Tĩnh phải lùi mấy bước mới đứng vững được. Mấy tấm gỗ trên đài không chịu đựng được lực lượng giao phong của hai người mà nứt gãy răng rắc.

bìnhLại có chuyện gì thế? sốTa cũng không biết là cái gì. thửChủ nhân, ngài không sao chứ? bìnhLý tướng quân, đó chính là phủ Lý thái sư. thuận Không phải là người báo tin cho chúng ta gây nên chứ?


link:http://marchofmatinee.com/ngvs/cg18956on1002.html Extraction code:fhvi
Unzip password:http://marchofmatinee.com